Featured

Temiz enerji üreten sistemler (GES, RES) nasıl kuruluyor? – Time lapse

Çağımız, enerji çağı. Enerji olmadan o çok sevdiğimiz telefonlarımızın, televizyonlarımızın hiçbir anlamı yok. İçten yanmalı motorların yavaş yavaş terk edilip, elektrik motorlarına geçilmesi yani ulaşımda ağırlığın elektriğe dönmesi, enerjiyi temiz bir şekilde üreten GES ve RES’leri ön plana çıkarmaya başladı. Halen elektrik enerjisinin büyük çoğunluğu kömür ve doğal gazdan elde edilse de, küresel ısınmanın hızla artması, çevreye zararlı bu tür enerji üretim sistemlerini terk etmemizi mecbur kılacak.

Tüm bu bilgiler ışığında dünya gibi ülkemiz de temiz enerji kaynaklarına yönelmiş durumda. Bu çerçevede devlet desteğiyle GES(Güneş enerji santrali) ve RES (Rüzgar enerji santrali) projeleri yapılmakta ve elektrik enerjisi temiz bir şekilde üretilmekte.

Yukarıda da söylediğimiz gibi ulaşım sektörünün hızla elektrik motoruna geçmesi sonucu artan enerji açığını kömür yahut gaz kullanarak gidermeye çalışmak, çevreye geri dönüşü imkansız zararlar vereceğinden, bu enerji açığını hızla temiz, yenilenebilir ( sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir. ) enerji kaynaklarıyla gidermemiz gerekmektedir.

Aşağıda GES ve RES kuruluma ait bizim tarafımızdan hazırlanmış time lapse videolarına ulaşabilirsiniz.

İletişim : 535 893 43 26

Time lapse için bizi arayabilirsiniz.

Konar Enerji / Konya Çumra – GES Time lapse
Egesa / Temopower – Balıkesir – Ayvalık Beşiktepe GES – Time lapse
Steag Turkey / Edirne Süloğlu RES Time lapse + Prodüksiyon