Featured

Arkeolapse – Arkeolojik kazıların time lapse ile görüntülenmesi

Güzel ülkemiz arkeolojik alanlar konusunda gerçekten sonsuz bir kaynak gibi. Öyle ki Göbeklitepe gibi tarihin tekrar yazılmasına neden olacak çok önemli yerleşimlere sahip.

Kazı çalışmalarının -biraz da ilgimden dolayı- çok zor şartlarda ve dar zamanlarda yapıldığının bilincindeyim. Fakat tüm araştırmalarıma rağmen arkeolojiyle ilgili gerçekten güzel olmuş diyebileceğim, bir kazı, restorasyon çalışmasına ait bir time lapse videosuna denk gelemedim. Kültürel zenginliğimiz göz önüne alınınca böyle bir çalışmanın öncelikle ülkemizde yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Neden Göbeklitepe’de yeni kazılmaya başlanacak bir alanın time lapse görüntüleri olmasın ki. Hele bir düşünün, yıllar süren bir çalışma, toprak katman katman kaldırılıyor ve siz time lapse videosunu izlerken toprak altından çıkan şeyleri yavaş yavaş görüyorsunuz. Bu hem ülke tanıtımımıza hizmet ederdi, hem de kazı yapılan alana turizm geliri getirecek önemli bir kaynak olurdu. Yahut parçalar halinde bulunmuş bir heykel özenli ellerde tekrar birleştiriliyor, tekrar eski günlerine geri dönüyor, neden bunun görüntüsü olmasın? Ayrıca arkeolojik alanlarda yapılacak time lapse çalışmalarının arkeoloji bilimine de çok önemli katkısı olurdu. Çünkü gün gün çekilecek fotoğraflar, exif dediğimiz ve içerisinde zaman damgası, kullanılan ekipman, GPS gibi bilgisi içeren ve fotoğrafa belge niteliği kazandıran bir veri içerir. Dolayısıyla çekilen her bir fotoğraf arkeoloji bilimi için videodan ziyade ayrıca önem arz eder.

Tüm bu nedenlerden dolayı Kültür Bakanlığı‘nın bu konuya ilgisini bekliyorum. Bizimle iletişime geçsinler, tanıtımımız için yıllara yayılan o güzel emeği time lapse tekniği ile “arkeolapse” haline getirip, ulusal ve uluslararası etkinliklerde gösterelim. Ben tecrübem ve bilgimle desteğe hazırım.

Tolga AKBAŞ

535 893 43 26

İKM Prodüksiyon Genel Koordinatörü