Kısa süreli time lapse hizmeti

Uzmanlığı long term dediğimiz uzun süreli time lapse olan İKM’den kısa süreli time lapse hizmeti de alabilirsiniz.

Bir kaç saatlik, bir kaç günlük süreçlere kısa süreli time lapse uygulaması yapılabilir. Sahne kurulumu, gece gündüz geçişleri, büyük kütleli malzemelerin bir yerden başka bir yere nakli, bir ağacın taşınması, organizasyonlar bunlara örnek olabilir.

Bir kaç örnek

Boğazın gecesi gündüzü

Ağaç taşıma